Community Manager

--------


    

Servei de dinamització a les Xarxes Socials

Community Manager

Qué és i qué fa un Community Manager ?
És qui s’encarrega de cuidar i mantenir la comunitat de seguidors de l’empresa i de ser el nexe d’unió entre les necessitats dels clients i les possibilitats de l’empresa.
Per a això ha de ser un expert en l’ús de les eines Social Media
Puntualment informa a cada departament de les opinions i preguntes dels usuaris..

Servei de Community Manager – Social Media Manager:

Creació d’un perfil profesional a:
Facebook, Linkedin, Youtube i Google Plus, …
Inclusió de notícies, fotos i els serveis de l’empresa.
Comentar temes relacionats amb l’activitat empresarial.
Creació d’una xarxa d’amics i contactes.
Creació de grups d’interès afins als serveis de l’empresa.
Gestió i seguiment de campanyes de publicitat a Facebook.
Manteniment diari, semanal o mensual a convenir.
Formació al seu personal a convenir.


Contracti el nostre servei i augmentarà els clients per a la seva empresa.
Tenim 15 anys d’experiència de programació i disseny web i presencia a Facebook desde el 2008.

Preu: 20 euros l’hora

  •   657 833 081
  •   c/Ponent, nº 15 - 1º 3ª - Cardedeu - Barcelona

Ubicació