1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR

  Francesc Galimany Ribas és el titular del lloc web que vostè visita, amb telf. 657833081 i domicili social al c/ Ponent, nº 15, 1r. 3ª - 08440 Cardedeu - Barcelona essent el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari, per la qual cosa en el tractament de les seves dades de caràcter personal, garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades LOPD i RGPD, així com la normativa sobre Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), per la qual cosa es facilita la següent informació del tractament.

  Aquesta política de privadesa estableix la forma i proporciona la informació necessària sobre la gestió i el tractament de les dades personals recollides en aquesta web. L’usuari haurà de llegir-la i acceptar-la abans de seguir fent-la servir.

 1. ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES PERSONALS
  L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per sol·licitar informació, contactar, i/o realitzar operacions comercials o mercantils. No facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de dur a terme les sol·licituds realitzades per vostè.

 1. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES
  Les dades que li sol·licitem a tot moment, són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per la qual es recullen. Com a usuari ens certifica que totes les dades que ens enviï o proporcioni a través d’aquests formularis són certs, veritables i pertinents per a la finalitat que han estat sol·licitades. En funció del formulari o apartat al que accedeixi, la informació que ens proporcioni s’utilitzarà per a les finalitats descrites a continuació:
  1. Les que indiquem en cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari d’electrònic de registre, contacte, consulta o similar.
  2. Per atendre les seves sol·licituds i informar sobre els nostres serveis, encàrrecs o qualsevol tipus de petició que realitzi a través de qualsevol de les formes de contacte de la nostra web.
  3. Per enviar comunicacions comercials pròpies relacionades amb els nostres productes, serveis, novetats o promocions, a través de qualsevol mitjà electrònic, postal o telefònic.

 1. CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES
  Les seves dades seran tractades amb el màxim zel, sent les seves dades utilitzades exclusivament amb les finalitats que li hem indicat anteriorment.

 2. Li garanteixi que les seves dades no seran cedides ni comunicades a cap tercer, excepte en els casos legalment previstos i en el cas en què aquesta cessió es trobi emparada per la legislació, o bé sigui imprescindible per poder complir el servei sol·licitat i/o contractat. En el cas de cedir les seves dades fora d’aquests supòsits li sol·licitarem la seva autorització expressament.

8. INCORPORACIÓ DE DADES DE TERCERS
En el cas que ens faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, declara que es troba autoritzat per aquestes persones per facilitar les seves dades, i declara que els ha informat prèviament de tot el que recull la present política de privadesa, especialment de les dades la nostra empresa i de com exercir els drets que la llei els atorga. En aquest sentit no assumeixo cap responsabilitat sobre les dades d’aquests tercers que ens faciliti, sent la seva exclusiva responsabilitat comptar amb l’autorització anticipada i proporcionar la informació necessària als interessats.

 1. EXERCICI DE DRETS
  En tot moment, hem podrà remetre una comunicació per escrit al domicili social o al correu electrònic: info @ meridianset.com incloent fotocòpia del seu DNI o un altre document que hem permeti identificar-li, en cas de voler exercir els seus drets de protecció de dades personals. Els drets que pot exercir són els següents:
  1. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades , així com la limitació o oposició al seu tractament.

  2. Dret a realitzar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si ho considera oportú.
  3. Dret a revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades a qualsevol moment sempre que sigui possible. Si bé aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

9. ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT
Mitjançant la marcació obligatòria de les caselles d’acceptació de la nostra “Política de Privadesa” i l’entrada de dades en els camps dels nostres formularis ,l’usuari accepta expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i per tant consentint el tractament de les seves dades en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privadesa.

10. MESURES DE SEGURETAT
He adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals que ens proporcioni. Evitant així la seva alteració, pèrdua, tractaments o accessos no autoritzats. No obstant això, l’anterior, l’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat en Internet no són segures al 100 % per 100 %.

11. MODIFICACIONS DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVADESA
Puc alterar la present política de privadesa per adaptar-la a les modificacions que es produeixin o pels canvis legislatius que vagin apareixent i afectin a les polítiques recollides en aquest document. Com a conseqüència, recomanem que ho revisi periòdicament, així com que es posi en amb nosaltres davant qualsevol tipus de dubte o incidència en el correu electrònic: info @ meridianset.com o en la nostra adreça postal.