• Creació d’un perfil profesional a: Facebook, Linkedin, Youtube i Google Plus, …

  • Inclusió de notícies, fotos i els serveis de l’empresa.

  • Comentar temes relacionats amb l’activitat empresarial.

  • Creació d’una xarxa d’amics i contactes.

  • Creació de grups d’interès afins als serveis de l’empresa.

  • Gestió i seguiment de campanyes de publicitat a Facebook.

  • Manteniment diari, semanal o mensual a convenir.

  • Formació al seu personal a convenir.